Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

MİSYON

 

Koordinatörlük olarak misyonumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Farabi Değişim Programı kapsamında Değişim Programı hareketliliğini ilgili mevzuat hükümlerine çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirmek, Üniversitemiz birimleri ile Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış olduğumuz Üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamaktır. 

 

VİZYON

 

Koordinatörlük olarak vizyonumuz, Üniversitemizin Farabi Değişim Programında en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almasını sağlamak ve değişim programı kapsamında gelen/giden öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerine ve akademik kariyerlerine olumlu katkı sağlamaktır. 

 

Temel Değerlerimiz

 

 • Evrensel etik değerlere bağlı
 • Mesleki yetkinliğe sahip o Eleştirel düşünceye açık
 • İnsan haklarına saygılı
 • Analitik düşünceye sahip
 • Çalışkan ve üretken
 • Şeffaf ve hesap verilebilirlik
 • Paydaş memnuniyetini önemseyen
 • Öncü ve yenilikçi
 • Çevre bilincine sahip
 • Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip
 • Engelsiz bir üniversite olmak