Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası programlar aracılığıyla ortaklık, işbirliği protokolü ve yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve personel hareketliliği sayılarını artırmak ve bu sayede Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırarak küresel eğitimin yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine nicelik ve nitelik olarak katkı sağlayacak işbirlikliklerini başlatan ve sürdüren bir birim olmak.

 

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel etik değerlere bağlı
 • Mesleki yetkinliğe sahip o Eleştirel düşünceye açık
 • İnsan haklarına saygılı
 • Analitik düşünceye sahip
 • Çalışkan ve üretken
 • Şeffaf ve hesap verilebilirlik
 • Paydaş memnuniyetini önemseyen
 • Öncü ve yenilikçi
 • Çevre bilincine sahip
 • Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip
 • Engelsiz bir üniversite olmak