Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün amacı, üniversitemizin yurtdışındaki üniversitelerle ve eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlayan diğer kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek ve geliştirmektir. Ayrıca, alt birimlerinde yürütülen faaliyetler aracılığıyla Üniversitenin Uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlayarak Üniversite personel ve öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası düzeyde farkındalıklarını artırmalarına ve yenilikçi katkılar sağlamalarına öncülük etmektir. 

Vizyon

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin uluslararası düzeyde takdir, talep ve kabul gördüğü, seçkin bir üniversiteye dönüşmesinde önemli rol oynamak. 

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel etik değerlere bağlı
 • Mesleki yetkinliğe sahip o Eleştirel düşünceye açık
 • İnsan haklarına saygılı
 • Analitik düşünceye sahip
 • Çalışkan ve üretken
 • Şeffaf ve hesap verilebilirlik
 • Paydaş memnuniyetini önemseyen
 • Öncü ve yenilikçi
 • Çevre bilincine sahip
 • Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip
 • Engelsiz bir üniversite olmak