Erasmus+ Programı Ekibimiz

Erasmus+ Değişim Programları

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İBRAHİM UZ , KOORDİNATÖR
Koordinatör
  ibrahim.uz@usak.edu.tr
  4103
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAYE KURU , KOORDİNATÖR YRD.
Koordinatör Yardımcısı
  gaye.kuru@usak.edu.tr
  4105
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEŞİM MERSİN ÇAL 
Öğretim Görevlisi
  yesim.cal@usak.edu.tr
  4110
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ENGİN USLU 
Öğretim Görevlisi
  engin.uslu@usak.edu.tr
  4111
NURGEN TUFAN
  Memur
nurgen.tufan@usak.edu.tr
  4100
ATİKE UÇAN
Memur
  atike.ucan@usak.edu.tr
  4101