Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon

Üniversitemizin uluslararası öğrencilerle ilişkilerini geniş bir alanda sürdürülebilmesi ve tanımlanmasını esas alarak, uluslararası öğrencilerle ilişkilerinin eğitimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal boyutlarının geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri yapmaktır.

 

Vizyon

Üniversitemiz uluslararası öğrencileri ile ilişkilerini sağlamak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü' nün kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel etik değerlere bağlı
 • Mesleki yetkinliğe sahip o Eleştirel düşünceye açık
 • İnsan haklarına saygılı
 • Analitik düşünceye sahip
 • Çalışkan ve üretken
 • Şeffaf ve hesap verilebilirlik
 • Paydaş memnuniyetini önemseyen
 • Öncü ve yenilikçi
 • Çevre bilincine sahip
 • Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip
 • Engelsiz bir üniversite olmak