Mevlana Programı Anket Sonuçları

2019 Yılında Mevlana Değişim Programı Kapsamında Uşak Üniversitesi’nde Ders Alan Öğrencilerin Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları

Anket bütün Mevlana değişim öğrencilerine sunulmuş olup 5 öğrenci anketi tamamlamış ve bu 5 anket sonucu sentezlenerek değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Genel Değerlendirme

1)      Yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerine göre verilen eğitimden daha memnunlar.

2)      Öğrencilerimizin hiçbiri daha önce uluslararası herhangi bir başka programa katılarak, ders alma hareketliliğinde bulunmamış.

3)      Uşak Üniversitesi’nde eğitim almayı kesinlikle diğer arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini belirtiyorlar.

4)      Ankete katılan öğrencilerin ailelerin yıllık gelirleri 3000 ila 4000 Amerikan Doları arasındadır. Bu öğrencilerin Pakistan’daki orta gelir sınıfındaki ailelere mensup kişiler olduğunu ortaya koymaktadır.

Ders Veren Öğretim Elemanlarına İlişkin GÜÇLÜ YÖNLER

1)      Derslere zamanında giriş çıkış yapılıyor ve ders saati etkin kullanılıyor

2)      Ders materyalleri, ders anlatımlarını karşılamak konusunda yeterli bulunuyor

3)      Sınıf içerisinde öğrenciye, öğrenci olduğu için değer veriyorlar

4)      Ders anlatırken dikkatlerinin yeterli düzeyde olduğu düşünülüyor

5)      Ders anlatımlarının mesleki açıdan yeterli olduğu yönünde bir kanaat var

Ders Veren Öğretim Elemanlarına İlişkin ZAYIF YÖNLER

1)      Bazı öğretim elemanlarının öğrencilerin etnik kökenine veya milliyetine saygı duymadığı yönünde bazı öğrencilerde bir algı oluşmuş

2)      Bazı öğretim elemanlarının ders ile ilişkili konularda sorulan sorulara ya yanıt vermedikleri ya da yeterince yardımcı olmadıkları düşünülüyor

3)      Bazı öğretim elemanlarının öğrencileri sınıf içi tartışma ortamına dâhil etmedikleri, edemedikleri beyan edilmiş

4)      Bazı öğretim elemanlarının ders verme motivasyonlarının düşük olduğu ve sınıfta güler yüzlü davranmadıkları hatta bazen sinirli hal ve hareketler sergiledikleri aktarılmış

5)      Öğretim elemanlarının, öğrencilerin derse katılımını teşvik etmediği düşünülüyor. Bu soru, öğretim elemanlarının yalnızca ders anlattıkları yönünde olan kontrol sorusu ile tutarlı ilerlemiş. Yani öğrenciye ders anlatılıyor ancak öğrencinin derse katılımı sağlanmıyor.

6)      Öğrencilerin çoğunluğu öğretim elemanları ile yakın ilişki kuramadıklarını beyan etmişler.

GELİŞTİRİLEBİLECEK YÖNLER

1)      Öğretim elemanlarının dil yeterliliklerine hiçbir öğrenci çok iyi seviyesinde yanıt vermemiş, ancak yeterli olduğunu düşünmüş. Bazı öğrenciler ise öğretim elemanlarının dil seviyelerinin yetersiz olduğu yönünde bir kanaat bildirmiş.

2)      Öğrenciler temel problemin denklik noktasında olduğunu düşünüyorlar. Birçok dersin katalogda görünmediğini, almak istedikleri dersleri alamadıklarını, hatta aldıkları bazı derslerin içerik olarak çok başka işlendiğini aktarmışlar.

3)      Ders materyallerinin yeterli olduğu belirtilmekle birlikte, farklı yöntemler kullanılarak öğretim materyallerinde çeşitlendirmeye gidilmesi önerilmiş.