Öğrenim Ücretleri

  1. Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan ve kayıtlı olan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti miktarı, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.ir.
  2. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin tamamını kayıt esnasında ödemek zorundadırlar. 
  3. Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerinin güz ve bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde öderler.
  4. Öğrenim ücreti hiçbir şekilde taksitlendirilemez, ertelenemez, aktarılamaz ve başkasına devredilemez.
  5. Kayıtlandığı bölüme ders kaydı yapabilmek için yeterli düzeyde Türkçe bilgi düzeyine sahip olmayan öğrenciler; Türkçe kurslarında geçirdikleri süre içerisinde kayıtlı oldukları programın yıllık öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.
  6. Ödemelerin Ziraat Bankası Şubeleri, Bankamatik veya Online işlemler yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

2023-2024 Yılı Öğrenim Ücreti Miktarları