Hakkımızda

2006 yılında kuruluşundan bu yana, Uşak Üniversitesi'nin hem Avrupa'da hem de dünya çapında Uluslararasılaşma yaklaşımının temel unsurlarından olan ortaklık geliştirmeyi amaç edinmiştir.  Uşak Üniversitesi, ikili ve çok taraflı ortaklıklar aracılığıyla bir dizi uluslararası iş birliği geliştirmiştir. Uluslararası iş birliği stratejisi, kalite kültürü, yaşam boyu öğrenme, açıklık, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilerek sürekli geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Uşak Üniversitesi, Bologna sürecine entegre olup Avrupa ve Avrupa-dışı ortak kurumlarla birlikte çalışma, eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesinde kararlı adımlar atmıştır. Birincil strateji, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek olan mevcut ve gelecekteki iş birliğine dayalı düzenlemelerden tam olarak yararlanmaktır. Bu hedefler ve stratejiler, Uşak Üniversitesi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında açıklanmış hedeflerle uyumludur. Uluslararası öğrenci ve personel hareketliliğini artırmak, Bologna Süreci için ana hatları çizilen Stratejik Plan uyarınca temel önceliktir. Öğrenci odaklı eğitim, Uşak Üniversitesi'nde öğrenim ve öğretimin gelecekteki gelişiminin merkezinde yer alır. Uluslararasılaşma, Uşak Üniversitesi'nin eğitim deneyimini zenginleştirmesi açısından oldukça önemlidir. Uluslararası düzeyde temsil, uluslararası platformlara katılım ve ağ oluşturmayı misyon edinen Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün temel amaçları arasında hareketlilik faaliyetlerimiz için en önemli hedefler ve hedef gruplar olan AB veya AB dışı ülkelerdeki ortaklarla iş birliğini geliştirmek, kısa dönemde yeterince temsil edilmeyen gruplardan dahil edilen öğrenci ve personel hareketliliğini teşvik etmek ve desteklemek, personelimizin bireysel hareketlilikte veya stratejik ortaklarla iş birliği projelerinde elde ettiği sonuçlara görünürlük, uluslararası performansı geliştirmek ve öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim deneyimini zenginleştirmek bulunmaktadır.                                

Uşak Üniversitesi hem eğitim hem de araştırma alanlarında uluslararası tanınırlığı yüksek bir kurum olmakla birlikte bilim, sanat, spor ve iş dünyasında uluslararası platformlarda yer alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda aşağıda yer alan uluslararasılaşmaya yönelik uygulama ve yaklaşımları benimsenmektedir: