Start-Up Konsorsiyum Projesi Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Koordinatörlüğü Uşak Üniversitesi tarafından yürütülen Start-Up Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu Erasmus+ projesi kapsamında 5 Eylül tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 11 üniversitenin katılımıyla bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda açılış konuşmasını yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Aslı Özlem Tarakcıoğlu,  proje kapsamında yeni kurulan üniversitelerdeki Erasmus ofislerinin kurumsal kapasitelerinin ve hibe miktarlarının arttırılabileceğini belirterek farklı üniversitelerin bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiyle yeni projelere zemin hazırlanacağını, ulusal ve uluslararası işbirliklerimizin büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

Uşak Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim Uz ise yaptığı konuşmada projede kapsamında yeni kurulan üniversitelerin uluslararasılaşma alanda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin ve öğrenci/personel hareketlilik sayılarının artırılmasının hedeflendiğini aktararak Start Up konsorsiyum projesi sayesinde tematik bazda uzmanlaşma ve proje ortağı üniversitelerin öğrenci/personel hareketliliklerinde ek kontenjanlar oluştuğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Uşak Üniversitesi Start-Up Konsorsiyum Projesi Sorumlusu Atike Uçan, proje hakkında bir sunum gerçekleştirerek ortak kurumlar tarafından yapılması planlanan çalışmalar, öngörülen ortaklar arası hareketlilik ve hibe dağıtımına ilişkin bilgi verdi.


Toplantının ikinci kısmında ise yeni dönemde yapılması planlanan hareketlilikler üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.