Timeless projesi kapanışı için ortaklar Uşak Üniversitesinde bir araya geldi.

Timeless projesi yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye katılımları, toplumlarındaki sosyal ve kültürel girişimler ve bunun yetişkin eğitimcileri üzerindeki etkileri konusundaki farkındalık eksikliğine odaklanarak yerel ve ortak Avrupa mirasının takdirini ve kültürel farkındalığı artırmayı ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlar. 

Bu kapsamda, proje yürütücüsü Uşak Üniversitesi, 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Uşak projenin gidişatı, elde edilen sonuçlar ve sonraki faaliyetler ele alınmak üzere ulus ötesi toplantısında proje ortaklarıyla bir araya geldi.  Uşak Üniversitesi bu projede İspanya’dan DomSpain, Belçika’dan Eurogeo, Slovenya’dan University of Third Age, Bulgaristan’dan Nikanor Ltd. ve Letonya’dan Zini Foundation ile birlikte çalışmaktadır