Engelli Birim Koordinatörlüğünün Katkılarıyla Erasmus+, Farabi ve Mevlana Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 tarihinde Engelli Birim Koordinatörlüğünün katkılarıyla Erasmus+, Farabi ve Mevlana Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.