Uşak Üniversitesi’nden Türkiye Konsorsiyumu: Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı Projesi

Uşak Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü yapacağı “Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı (Seven Doorsto Europe)” adlı Erasmus+ projesi konsorsiyumu açılış toplantısı ve imza töreni düzenlendi.

Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 üniversite ve 7 ticaret ve sanayi odasını bir araya getiren projenin açılış toplantısında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan projenin, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 Konsorsiyum çağrı döneminde yapılan başvurular içerisinde en yüksek hareketlilik sayısı ile hibelendirildiğine dikkat çekti.

Savaş: “Kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri de üniversitelerdir.”

Prof. Dr. Savaş “Artık kurumların tek başına kalkınma dinamiği olmasından çok, çok aktörlü ve çok ortaklı çabaların bir sinerji oluşturması kaçınılmazdır. Bu nedenle üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, Endüstri 4.0 çağında bir mihenk taşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerimizin temel amaçlarından biri, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve bu sayede ekonomiye kazandırılmasıdır. Seven Doors to Europe, Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı, ile ulusal ve uluslararası mecrada kazanımlar gerçekleşecektir. Bir staj hareketliliğini öngören bu Konsorsiyum ortaklarının belirlenmesinde, üniversite-sanayi iş birliğinin ve iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü arttırmak amacıyla dinamik ve tecrübeli bir yapı hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin yedi farklı bölgesinden alanında tecrübeli ve büyüme potansiyeli olan kurum ve kuruluşlar bir araya getirilmiş ve tam anlamıyla Türkiye Konsorsiyumu oluşturulmuştur. Bu proje ile üniversite ve sanayi ticaret odaları arasındaki iş birliği artacak, kurumlar ve katılımcıların uluslararası tecrübeleri artacak, iyi uygulama örneklerini yerinde deneyimleyen katılımcıların yeterlilikleri artacak, bölgeler arası iş birliği ve ortaklık anlayışı artacak, kurumların uluslararasılaşma stratejileri gelişecek, farklı bölgelerdeki kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi ile sinerji artacak ve genç nüfusun istihdam imkanları gelişecektir.”dedi.

Staj Hareketliliği Artacak                                                                                               

Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan, konsorsiyumun kapsayıcı tematik odağı ışığında, ulusal işbirliğin artırılmasının yanı sıra kurumların uluslararasılaşma stratejilerine de katkıda bulunulacağını ifade ederek proje hakkında genel bir tanıtım yaptı. Proje kapsamında öğrenciler için en az 2 ay staj hareketliliği, personeller için en fazla 5 gün eğitim alma/ ders verme hareketliliğini planlandığını anlattı. Açılış konuşmalarının ardından Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı (Seven Doorsto Europe)” adlı Erasmus+ projesi konsorsiyumu imzalandı.

İmza töreninin ardından iki ayrı çalıştay yapıldı. İlk çalıştayda, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile Rektör Yardımcıları arasında, “Yeni Fikirler ve İşbirliği Fırsatları/ Misyon Farklılaşması, Uşak Deri, Tekstil ve Seramik Üretimi ve Ar-Ge Faaliyetleri” konularında karşılıklı fikir alış verişi gerçekleştirildi. İkinci çalıştayda ise konsorsiyum üyesi üniversitelerin Erasmus ofisi personellerine, web platformu ve başvuru sistemi tanıtımı, hareketlilikle ilgili takvim, işleyiş ve raporlama süreçleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

7 Şehir Güçlerini Birleştirdi

Uşak Üniversitesi Senato Odasında gerçekleşen açılış toplantısına, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Ofis Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, Giresun Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Elif Neyran Soylu, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Caner Urhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erol Gencer, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Atiksoy, konsorsiyum üyesi üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofisi görevlileri ile ticaret ve sanayi odası yetkilileri katıldı. Çalıştay, Uşak Müzesi ve Uşak Ulubey Kanyonları gezisinin ardından sona erdi.