2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ek İlanı Erasmus+KA107 Şili Personel Hareketliliği İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

Ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Komisyon Kararları için tıklayınız. 

** Sonuçlara yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne yapılabilir.