Erasmus Dil Sınavına İlişkin Bilgilendirme

Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği İngilizce Dil Sınavı

24 Mart 2022 Tarih Saat:10:00'da yapılacaktır

Sınıf Listeleri

Mühendislik Fakültesi Z05

Mühendislik Fakültesi 303

 

24.03.2022 tarihinde yapılacak olan 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus Sınavı 60 “ÇOKTAN SEÇMELİ” soru ve bir adet “WRITING” sınavından oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri, 1 (bir) puan değerindedir. “Writing” bölümü 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav toplamda 100 (yüz) puandır.

Çoktan seçmeli kısımda yer alan soruların konu dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

SAYI

Tense, Aktif-Pasif, Modal, ifclause

5

Kelime, PhrasalVerb

5

Prepositions

1

Nounclause, relativeclause

2

Bağlaç ve Clause Yapılar

5

Close Test (2paragraf x 10boşluk)

10

Cümle Tamamlama

7

İngilizce-Türkçe çeviri

3

Türkçe-İngilizce çeviri

3

Paragraf Tamamlama

5

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle

5

Paragraf (3paragraf x 3soru)

9

 

  

Writing bölümünün değerlendirilmesi belli ölçütlere göre yapılmaktadır.  Writing sınavının puanlanmasında kullanılan rubrik aşağıda verilmiştir.

 

MEASURE

34-40 (Perfect)

25-33 (Very Good)

16-24 (Good)

9-15 (Poor)

0-8 (Very Poor)

Student Score

Mechanics

 

Use of accurate spelling and punctuation

No spelling or punctuation errors

 

 

5 Pts.

Very few punctuation and spelling errors

 

4 Pts.

Adequate spelling and punctuation, some errors

 

3 Pts.

Many Spelling and punctuation errors

 

2 Pts.

Numerous spelling and punctuation errors

 

1 Pt

 

Usage

 

Use of appropriate grammar and standard English

Appropriate use of grammar and standard English

 

5 Pts.

Minimal grammar errors and demonstrated use of standard English

4 Pts.

Adequate grammar and use of standard English, some errors

3 Pts.

Several grammar errors and a weak grasp of standard English

2 Pts.

Gross grammatical and language errors

 

 

 1 Pt

 

Organization

 

Organization and topical development

Strong and logical organizational and topical development

 

8 Pts.

 

Logical and developed organization and topic development

 6 Pts.

Adequate organization and topical development

 

5 Pts.

Very weak organization and topical development

 

3 Pts.

Organization confusing and lacks topical development

 

2 Pts. or Less

 

Content

 

Development of ideas, clear introduction, body, and conclusion

Ideas are clear, detailed and supported. Writing developed and have an IBC structure

10  Pts.

 

 

Ideas are somewhat clear, detailed and supported, and an IBC structure is in place

8 Pts.

Adequate development, not clear but does have an IBC structure and is understandable

6 Pts

Inadequate. Is not clear and supported with much detail  and lacks all the structural elements

 

4 Pts.

No development of ideas, detail or support. Lacks structure (IBC)

 

 

2 Pts. or less

 

Style

 

Appropriate use of words, language, sentence, and paragraph, and essay development

Exceptional; word choice, and strong sentence, paragraph, and essay

development

 

12  Pts.

 

Appropriate use of words, sentence, paragraph, and essay development

 

 

9 Pts.

Adequate use of words.  Sentence and paragraph development but weak essay development.

 

7 Pts.

Inadequate use of words. Weak sentence, paragraph and essay development

 

4 Pts.

Poor choice of words.  Undeveloped sentences, paragraph, and paper, structure

 

 

2 Pts. or Less

 

Total Points

40 pts.

33 Pts

 

 

24 Pts

15 Pts

8 Pts

 

 

 

Sınavda bulunan çoktan seçmeli sorular için aşağıda 1 (bir) adet örnek gösterilmektedir.

My father looked at me with ---- anger in his eyes ---- I was afraid to say anything to defend myself.

A) so/as

B) more/ than

C) enough/ that

D) too/for

E) such/ that

 

Sınavla ilgili diğer detaylar erasmus.usak.edu.tr adresinde ilan edilecektir.