2021-2022 Güz Dönemi Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim/Staj, KA107 Öğrenci Öğrenim ve Personel Eğitim Alma/Ders Verme Ön Değerlendirme Sonuçları

2021-2022 Güz Dönemi Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları için asıl aday listesi ve yedek aday listesi

2021-2022 Güz Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları için asıl aday listesi

2020-2021 Yaz Dönemi Staj Ön Değerlendirme Sonuçları asıl aday liste

2021-2022 Dönemi Personel Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları asıl aday liste

Komisyon Kararları

** Sonuçlara yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar dilekçe ile  Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’ne yapılabilir.