Erasmus Öğrenci Hareketliliği Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN

 

YENİ TİP CORONA VİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE ERASMUS+

 

YÜKSEKÖĞRETİM KA103 ÖĞRENCİ

 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

 

SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

 

13.11.2020

 

 

a)      Faaliyete geç başlanması ve hiç başlanamaması:

 

Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, eğitime ara verilmesi gibi sebeplerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme süresi içerisinde kalmak şartıyla, koşullar düzeldiği zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Geç başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir. Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda herhangi bir harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir, öğrencinin yapacağı tüm harcamalar (sigorta, vize ücreti vb.) kendi sorumluluğundadır ve Uşak Üniversitesinden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

 

b)     Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle faaliyetin kesilerek yurda dönülmesi ve faaliyetin sonlandırılması:

 

Katılımcının kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak geri alınamayan harcamalar (Seyahat, yurt/kira, vize-sigorta) ödenir. Faaliyetin sonlandırılmış olması nedeniyle, olağan mücbir sebep hükümleri çerçevesinde, aynı sözleşme dönemi içerisinde faaliyetin tekrar gerçekleştirilmesi mümkündür. Faaliyetin tekrar edilip edilmeyeceğine; etkilenen faaliyet sayısı, anlaşma kontenjan sayısı, bütçe gibi etkenler değerlendirilerek aynı durumdaki tüm katılımcılara eşit ve şeffaf uygulanmak şartıyla yükseköğretim kurumu tarafından karar verilir. Tekrar gerçekleştirilen faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir. Faaliyetin sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilemediği durumda, katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmaz.

 

c)      Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, çevrimiçi eğitimle faaliyetin tamamlanması:

 

            Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez.

 

            Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar

 

ödenir. Ayrıca geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.

 

            Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103 bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür Ayrıca ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.

 

Faaliyetin tamamlandığı bu durumlarda aynı sözleşme dönemi içerisinde katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmaz. Ancak hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmaz.

 

 

d)     Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, yurda dönülmesi, fiziksel eğitimin tekrar başlaması ile misafir olunan kuruma tekrar gidilerek tamamlanması:

 

Katılımcının salgın nedeniyle eğitimine ara verildiği tarihlerde, ara verilen bu süre resmi tatil hükümlerine göre değerlendirilir ve hibelendirilir. Katılımcıya olağan hibesi yani bireysel destek hibesi dışında (seyahat, yurt-kira vize-sigorta harcaması vb.) hibe verilmez.

 

 

e)      Faaliyete başlanması, tamamlanması, uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması nedeniyle yurda dönülememesi:

 

Katılımcının uluslararası seyahatlerin askıya alınması nedeniyle yurda dönemediği süre için aylık Erasmus hibesi ödenmeye devam edilir. Uluslararası hava ve kara sahalarının ulaşıma kapandığı tarihler Erasmus Ofisince takip edilerek katılımcının geç dönüşünün doğruluğu belirlenir,

 

Ayrıca, uçuşların iptali vs. gibi nedenlerle ilave masrafların ortaya çıkması durumunda bu masraflar üniversitenin KA 103 bütçe imkânları dâhilinde karşılanır.

 

 

Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.

 

Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

 

a)  Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

 

b)    Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. 

 

c)  Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. Hareketliliğin fiziki olarak tamamlanan kısmına hibe verilir

 

d)  Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

 

e)  Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.